Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Обявяване на втори прием по Мярка 8...

МИГ „Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори…

Одобрени проекти за обучение по Мярка 8...

С решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма…

„МИГ Поморие“ обявява процедура за под...

Местна инициативна група Поморие кани желаещите да представят проектни предложения…

Обявяване на втори прием по Мярка 12...

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ открива ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за…