Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Фермерски пазар, създаден по проект на МИГ Поморие...

Три от закупените по проект на МИГ Поморие „Транснационално сътрудничество…

Свикване на ОС...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

МИГ Поморие подписа административен договор по 19....

На 30.03.2023 г. е подписан договор № РД-50-108 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по…

Обява...

На 18.03.2023 г. „МИГ Поморие“ успешно приключи дейностите по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни…