Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

„Международен фолклорен фестивал – Поморие 2023“...

Заповядайте на „Международен фолклорен фестивал – Поморие 2023“, който ще се проведе…

Проведено обществено обсъждане на Стратегията за В...

На 19 септември 2023 г. от 12:00 часа в Зала 2 в…

Сключен нов договор по подмярка 19.3...

На 13.09.2023 г. беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

Свикване на ОС...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…