Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

„МИГ Поморие“ удължава срока за прием ...

С Протокол № 42 от 08.07.2019 г., Управителният съвет на…

Обявяване на втори прием по Мярка 8...

МИГ „Поморие“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори…

Одобрени проекти за обучение по Мярка 8...

С решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма…

„МИГ Поморие“ обявява процедура за под...

Местна инициативна група Поморие кани желаещите да представят проектни предложения…