Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Обява за инвестиционно намерение...

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95,…

„МИГ Поморие“ подписа договор за предо...

Кметът Иван Алексиев подписа тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“…

Сключен договор по Мярка 6...

На 22.05.2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Поморие” и Община…

Обявяване на втори прием по Мярка 2...

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна…