Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Сключен договор по Мярка 10...

На 11.10.2019 г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Поморие”…

Празник на „МИГ Поморие“ се проведе на...

Празник на „МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ“ се проведе на 11…

Празник на „МИГ Поморие“...

„Местна инициативна група Поморие“ ще проведе първия си празник на…

Относно одобрение на проекти на местните инициатив...

В отговор на питане на народни представители в рамките на…