Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

„МИГ Поморие“ подписа два договора за предоставяне...

Кметът Иван Алексиев подписа два тристранни договора с Държавен фонд…

„МИГ Поморие“ обявява нов прием по Мяр...

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ открива процедура за подбор на проектни…

„МИГ Поморие“ обявява нов прием по Мяр...

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ Открива процедура за подбор на проектни…

„МИГ Поморие“ обявява нов прием по Мяр...

СНЦ „МИГ Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по…