Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

16. Minutes of the General Assembly – January 28, 2020.

15. Minutes of the General Assembly  – December 10, 2019.

14. Minutes of the General Assembly  – September 25, 2019.

13. Minutes of the General Assembly  – March 22, 2019.

12. Minutes of the General Assembly  – January 18, 2019.

11. Minutes of the General Assembly  – October 19, 2018.

10. Minutes of the General Assembly  – September 27, 2018.

9. Minutes of the General Assembly  – August 10, 2018.

8. Minutes of the General Assembly  – April 27, 2018.

7. Minutes of the General Assembly  – March 15, 2018.

6. Minutes of the General Assembly  – January 23, 2018.

5. Minutes of the General Assembly  – 15.09.2017

4. Minutes of the General Assembly  – 31.05.2017

3. Minutes of the General Assembly  – February 8, 2017

2. Minutes of the General Assembly  – May 26, 2016

1. Minutes of the General Assembly  – 03.05.2016