Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Три от закупените по проект на МИГ Поморие „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ” от мярка 19 „ВОМР” от ПРСР 2014-2020 г. дървени павилиони с щандове за фермерски пазар са заети и предстои да бъдат активно използвани през предстоящия туристически сезон в Поморие.

Дървените къщички са разположени на входа на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Поморие, ул. „Проф. Стоянов“ №1.

МИГ Поморие удължава срока за набиране на кандидати – местни производители за останалите три павилиона, които са напълно оборудвани (климатик, хладилник).

Подробна информация можете да получите в офиса на „МИГ Поморие“ на адрес: гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул. „Княз Борис I“ № 96А, офис 12 или да ни пишете на имейл: office@mig-pomorie.eu