Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Членове на Управителния съвет на МИГ Поморие:

1. ОБЩИНА ПОМОРИЕ – представлявана от кмета Иван Атанасов Алексиев;

2. СНЦ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА „СПАРТАК ПОМОРИЕ” – представлявано от Тошко Вражев – Председател;

3. Сдружение „РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ – гр.ПОМОРИЕ” – представлявано от Валентин Андреев Продромов – Председател;

4. „ЗОИ-КЛИМА” ЕООД – представлявана от Стойчо Петров Марков – Управител;

5. СОТИР ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ – земеделски производител.