Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА МИГ- ПОМОРИЕ

  ЧЛЕН НА ВКО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАСЕЛЕНО МЯСТО ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА ПРЕДСТАВИТЕЛ СЕКТОР
1 ОБЩИНА ПОМОРИЕ представлявана от кмета Иван Атанасов Алексиев гр. Поморие Държавни институции и местна власт Публичен
2 ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, с.Порой представлявано отРумяна Жекова Гайдарджиева – Директор с. Порой Образователни, културни и социални институции Публичен
3 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, с.Бата представлявано от Петя Георгиева Стоянова – Директор с. Бата Образователни, културни и социални институции Публичен
4 „ЗОИ-КЛИМА” ЕООД представлявана от Стойчо Петров Марков-Управител гр. Поморие Представители на бизнеса Стопански
5 „ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТАСАРА” АД представлявано от Ивайло Кънчев Геновски – Изп. директор с. Горица Представители на бизнеса Стопански
6 СОТИР ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ земеделски производител гр. Каблешково Земеделски производители и стопани Стопански
7 МИЛКО СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ земеделски производител с. Каменар Земеделски производител и стопани Стопански
8 ЯНИ ТОДОРОВ ПЕТЕВ земеделски производител с. Страцин Земеделски производители и стопани Стопански
9 ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ ЗЛАТИНОВ земеделски производител-животновъд с. Козичино Животновъди Стопански
10 Сдружение „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ” представлявана от Димитър Славейев Канариев-председател гр. Поморие СНЦ в обществена полза Нестопански
11 „АЙКИДО КЛУБ – ПОМОРИЕ” представлявано от Димитър Петров Петров – председател гр. Поморие Спортни клубове Нестопански
12 СНЦ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА „СПАРТАК ПОМОРИЕ” представлявано от Тошко Вражев – председател гр. Поморие Спортни клубове Нестопански
13 Сдружение „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО „ХРИСТО БОТЕВ” ПРИ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” гр. АХЕЛОЙ” представлявано от Добромир Веселинов Георгиев- председател гр. Ахелой СНЦ в обществена полза Нестопански
14 Сдружение „РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ-гр.ПОМОРИЕ” представлявано от Валентин Андреев Продромов – председател гр. Поморие СНЦ в частна полза Нестопански
15 „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА-1888” представлявано от Милчо Ганчев Талев – Председател гр. Поморие Образователни, културни и социални институции Нестопански

ЗАВЕРЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА МИГ- ПОМОРИЕ