Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

45. Протокол УС – 13.08.2019 г.

43. Протокол УС – 01.08.2019 г.

42. Протокол УС – 08.07.2019 г.

41. Протокол УС – 01.07.2019 г.

40. Протокол УС – 14.06.2019 г.

39. Протокол УС – 07.06.2019 г.

38. Протокол УС – 30.05.2019 г.

37. Протокол УС – 16.05.2019 г.

36. Протокол УС – 13.05.2019 г.

35. Протокол УС – 25.04.2019 г.

34. Протокол УС – 23.04.2019 г.

33. Протокол УС – 15.04.2019 г.

32. Протокол УС- 15.04.2019 г.

31. Протокол УС – 29.03.2019 г.

30. Протокол УС – 25.03.2019 г.

29. Протокол УС – 15.03.2019 г.

28. Протокол УС – 01.03.2019 г.

27. Протокол УС – 21.02.2019 г.

26. Протокол УС – 05.02.2019 г.

25. Протокол УС – 29.01.2019 г.

25.1. Протокол УС – 07.01.2019 г.

24. Протокол УС – 27.12.2018 г.

23. Протокол УС – 10.12.2018 г.

22. Протокол УС – 03.12.2018 г.

21. Протокол УС – 26.11.2018 г.

20. Протокол УС – 23.11.2018 г.

19. Протокол УС – 19.11.2018 г.

18. Протокол УС – 13.11.2018 г.

17. Протокол УС – 05.10.2018 г.

16. Протокол УС – 04.10.2018 г.

15. Протокол УС – 19.09.2018 г.

14. Протокол УС – 26.07.2018 г.

13. Протокол УС – 11.06.2018 г.

12. Протокол УС – 28.05.2018 г.

11. Протокол УС – 30.04.2018 г.

10. Протокол УС – 18.04.2018 г.

9. Протокол УС – 11.04.2018 г.

8. Протокол УС – 26.02.2018 г.

7. Протокол УС – 08.01.2018 г.

6. Протокол УС – 22.12.2017 г.

5. Протокол УС – 27.11.2017 г.

4. Протокол УС – 23.10.2017 г.

3. Протокол УС – 08.09.2017 г.

2. Протокол УС – 11.07.2017 г.

1. Протокол УС – 16.05.2017 г.