Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Регистър на обществените поръчки по чл. 20, ал. 2 от ЗОП за 2022 г.

Регистър на обществените поръчки по чл. 20, ал. 2 от ЗОП за 2021 г.

Регистър на обществените поръчки по чл.20, ал.2 от ЗОП за 2020 г.

Регистър на обществените поръчки по чл.20, ал.2 от ЗОП за 2019 г.

Регистър на обществените поръчки по чл.20, ал.2 от ЗОП за 2018 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на СНЦ „МИГ Поморие“ за 2022 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на СНЦ „МИГ Поморие“ за 2021 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на СНЦ „МИГ Поморие“ за 2020 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на СНЦ „МИГ Поморие“ за 2019 г.


Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на СНЦ „МИГ Поморие“ за 2018 г.

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на СНЦ „МИГ Поморие“ за 2016-2017 г.