Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Празник на „МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ“ се проведе на 11 и 12.10.2019 г. в гр. Поморие, централна градска част. На събитието присъстваха: председателят на „МИГ Поморие“ Иван Алексиев, производители и представители на местния бизнес, жители и гости на града.

Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните производители на територията на община Поморие да представят и популяризират продуктите си.

Празникът започна с официално откриване на 11 октомври в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – гр. Поморие, където се представи дейността на „МИГ Поморие“. За доброто настроение на всички присъстващи се погрижиха децата и изпълнителите от Клуб по спортни танци – гр. Поморие и Танцов клуб „Раковина“ – гр. Поморие.