Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Покана за участие в информационни срещи на тема:

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ ПОМОРИЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Уважаеми дами и господа,

Каним Ви да вземете участие в предстоящите информационни срещи, на които ще Ви бъде представена информация за подхода ВОМР и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР на територията на „МИГ Поморие“ за периода 2023-2027 г.

Линк към пълния текст на поканата!