Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Кметът Иван Алексиев подписа тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група (МИГ) Поморие за безвъзмездно финансиране за изграждане на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в с. Козичино, община Поморие, по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Дейностите по проекта предвиждат  изграждане, оборудване и обзавеждане на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в с.Козичино на площ от 120 кв.м. Инвестиционно намерение включва изграждане на едноетажна сграда, отстояща на 8м. от улицата и на 3м. от югоизточната регулационна линия, изграждане на паркоместа до улицата и създаването на експозиционна зала, остъклена от североизток и югоизток, като северната страна. Под ниво прозорци ще се експонират предмети, етнографски артефакти, снимки от историята, карти и пр. Предвидено е изграждането и на тоалетна, достъпна за хора с увреждания, както и на две складови помещения.

Посредством изграждането, оборудването и обзавеждането на посетителския център в с.Козичино ще може да бъде съхранено уникалното за региона културно, природно и историческо наследство. Посетителите на центъра ще могат да се докоснат до специфични за селото като носии, инструменти от бита, автентична техника др., които до този момент остават скрити за любителите на селския туризъм поради затвореността на местната общност.

Проектът „Изграждане на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в с. Козичино, община Поморие” се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, по процедура: МИГ Поморие – 7.5. Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, със срок на изпълнение – 36 месеца.