Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Контакти

Местна инициативна група Поморие

Адрес

8200, гр. Поморие, Микропазар Хлебозавода, ул."Княз Борис I" 96А

Телефон

+359 877 909 333

Пишете ни


Email: office@mig-pomorie.eu

Awesome Image

Местна инициативна група Поморие