Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Контакти

Местна инициативна група Поморие

Адрес

8200, гр. Поморие, ул. "Цар Калоян" 1

Телефон

+359 879 890165 - Изпълнителен директор +359 876 273237 - Експерт прилагане СВОМР +359 878 307274 - Технически асистент

Пишете ни


Email: office@mig-pomorie.eu

Awesome Image

Местна инициативна група Поморие