Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Във връзка с протичаща актуализация на интернет страницата на „МИГ Поморие“, Ви уведомяваме, че можете да посетите старата версия на сайта на следния адрес:

Полезна информация / Архив