Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Нов живот за бившата Ритуална зала в гр. Поморие...

Местна инициативна група /МИГ/ – Поморие, чийто председател на управителния…

Покана за участие в информационни срещи...

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на…

„МИГ Поморие“ обявява нов прием по Мяр...

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА…

ПРАЗНИК НА „МИГ ПОМОРИЕ“...

На 17 и 18.09.2021 г. Сдружение „МИГ Поморие“ ще организира…