Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
Представяне
МИГ Поморие е публично-частно партньорство ....
Карта
Актуална картна на община Поморие.
Проекти
Актуални проекти на Местна инициативна група Поморие.
Календар / Събития
Актуални събития на Местна инициативна група Поморие.

Покана за свикване на ОС...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на…

„МИГ Поморие“ обявява трети прием по М...

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна…

„МИГ Поморие“ подписа договор за предоставяне на б...

Кметът Иван Алексиев подписа тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“…

„МИГ Поморие“ подписа два договора за предоставяне...

Кметът Иван Алексиев подписа два тристранни договора с Държавен фонд…